Η σελίδα βρίσκεται υπο κατασκευή. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το site μας elot.gr
Μέθοδοι μέτρησης για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε ψηφιακά μικροκυματικά συστήματα ραδιοφωνικής εκπομπής - Μέρος 3: Μετρήσεις σε επίγειους σταθμούς τηλεπικοινωνιών με δορυφόρο - Τμήμα 2: Κεραία

Σύνοψη

Πληροφορίες

Κωδικός Εγγράφου

300010000014672

Ημερομηνία Έκδοσης

02/11/2000

Στάδιο Προτύπου

M

Ελληνικός Τίτλος

Μέθοδοι μέτρησης για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε ψηφιακά μικροκυματικά συστήματα ραδιοφωνικής εκπομπής - Μέρος 3: Μετρήσεις σε επίγειους σταθμούς τηλεπικοινωνιών με δορυφόρο - Τμήμα 2: Κεραία

Αγγλικός Τίτλος

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems - Part 3: Measurements on satellite earth stations - Section 2: Antenna

espa-banner